347. Poselství Boha Otce ze dne 10. ledna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ROK SILNÝCH UDÁLOSTÍ


Modlila jsem se a ptala jsem Pána, proč se v našem světě stalo tolik tragických událostí – sezóna hurikánů, požáry v Kalifornii, mimořádně nízké arktické teploty nad většinou Spojených států a nyní strašná chřipka, která se všude šíří. Co se děje, Pane? To nemůže být náhoda. A On začal ke mně mluvit těmito slovy:

Tento rok bude rokem silných událostí, mé dítě. Jako u ženy při porodu, každá bolest bude silnější než ta minulá. Uvidíš stále více životů, jak budou vzaty bez jakéhokoli varování. Jsi v čase soužení, a to bude pokračovat a sílit každým uplynulým měsícem.

Mé děti, buďte si jisté, že vaše záležitosti jsou v pořádku, protože mnoho z mých lidí bude také vzato v těchto událostech. Nebudete před nimi varovány – přijdou náhle, protože déšť padá na spravedlivého i nespravedlivého. Celé Písmo musí být v tomto čase naplněno, protože konec se rychle blíží. Neznáte počet svých dnů, tak buďte stále připraveny.

Tyto události se budou stávat stále častěji, jak se země svíjí v porodních bolestech pod váhou tolikerého hříchu, a pak to skončí a vy všichni budete doma se Mnou.

Buďte nebojácné, buďte velmi odvážné. Vytrvejte až do konce, abyste mohly být zachráněny.

Bůh Otec


Mt 24, 3-9
3: Když seděl na Olivové hoře, přistoupili k němu jeho učedníci jen sami a zeptali se ho: "Řekni nám, kdy se to stane a jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?"
4: Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, ať vás někdo nesvede.
5: Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: Já jsem Mesiáš, a mnohé svedou.
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno."




zpět