352. Poselství Boha Otce ze dne 17. ledna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VÁLKA RAS


Letmo jsem pohlédla na novinový článek o bitce na basketbalovém hřišti mezi černým a bílým hráčem, když něco začalo stoupat v mém duchu. Pocítila jsem velký smutek a viděla jsem něco strašného, pocházejícího ze záměru nepřítele, co rozdrtí mnoho životů a rozesmutní srdce našeho Pána. Pane, co to je, co mi ukazuješ?

Mé dítě, blíží se čas, kdy vskutku národ povstane proti národu. Lidé každého kmene se obrátí proti sobě a budou bojovat až k smrti. To není má vůle, nebo můj úmysl, ale záměr nepřítele. Je to nepřítel, který vylévá svůj hněv do světa skrze nenávist ostatních ras a vy ji uvidíte růst jako nikdy dříve.

Brzy propukne a její následky budou nevratné. Tisíce a tisíce životů budou definitivně změněny, až lidé budou zabíjeni v nenávisti.

Jak ke mně mluvil, viděla jsem mnoho jinak láskyplných mužů bojovat v tomto konfliktu, i když to vlastně nechtěli, protože cítili, že se musí postavit za svůj "kmen", nebo barvu proti ostatním. Viděla jsem ženy, které divoce napadly jiné ženy na pracovišti. Mnoho, mnoho životů bude ztraceno a rodiny zničeny v této válce, pokud nebude zastavena.

Modli se, mé dítě. Modli se proti této strašné válce, která postaví mé lidi jeden proti druhému a naplní zemi nenávistí, neboť vám přinese mnoho zármutku, a to není má vůle. Nepřítel již zatáhl mnoho lidí do této nenávisti. Nyní chce naplnit jejich srdce násilím a vraždou.

Bůh Otec


Mk 13, 8: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude zemětřesení, bude hlad – ale to je jen začátek strastí.
zpět