354. Poselství Boha Otce ze dne 21. ledna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OBRODA SRDCÍ


Mé děti, nyní dělám práci ve vašich srdcích, abych vás připravil na přicházející ničení. Udělám práci v srdcích těch, které brzy povolám domů.

V tomto čase budu po vás vyžadovat, abyste čelily temnotě ve svých vlastních duších a odevzdaly ji Mně. Musíte pracovat se svou neschopností odpouštět, zahořklostí a lítostí, které jste s sebou nosily po mnoho let. Musíte se osvobodit od těch, kteří vám ukřivdili a dovolit Mi, abych ve vás obnovil pravého ducha. Nespravedlivý hněv nebude sloužit mým záměrům a bude hanobit mé jméno.

Začněte nyní uvolňovat tyto oblasti Mně – křičte ke Mně a Já ve vás udělám rychlou práci, abychom se mohli pohnout vpřed, neboť chci tomu tak.

Bůh Otec


Ž 51, 12: Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.
zpět