370. Poselství Boha Otce ze dne 8. února 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PÍSNĚ CHVÁLY


A bude to v čase domů v pustině, kdy moji lidé budou ke Mně zpívat písně chvály za to, že co potřebují, se objeví před nimi.

I když to bude čas ničení a velkých ztrát, pro můj lid to bude čas velké radosti. Bude to čas jásotu z vaší spásy, z pochopení darů, které jsou vaše, z cesty v mé ohromné moci.

Bude to čas, kdy poslední duše, která se namáhala, aby vešla do mého království, přinese hodně radosti, a čas mého lidu, odcházejícího do věčnosti k svým odměnám.

Bůh Otec


Ex 15, 1: Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali: "Hospodinu chvi zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem.

Iz 30, 1-2
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.
zpět