386. Poselství Boha Otce ze dne 26. února 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TÍHA HŘÍCHU


Tíha hříchu vašeho světa se brzy zhroutí. Nestvořil jsem svět, aby nesl těžké břemeno hříchu, stejně jako jsem nestvořil vás, abyste ho nesli.

Až se toto břemeno zhroutí, tíha hříchu vychýlí přirozené rovnováhy ve vašem světě z náležitého běhu. Všechno ve vaší atmosféře se změní a tyto změny nebudou dobré. Nic nebude fungovat jako dřív. Roční doby nezůstanou ve svých hranicích. Moře nezůstanou, kam jsem je položil. Ostrovy a vulkány se také pohnou.

Protože se hřích stane příliš těžký pro svět, který jsem stvořil, abych jej udržoval, jeho tlak způsobí, že se váš svět zhroutí do sebe. Vytrhnu ze světa mé vyvolené dřív, než se to stane. Vytrhnu ze světa mé věřící dřív, než se to stane. Vytrhnu svou Nevěstu dřív, než se to stane.

Zda budete vytrženi, nebo ponecháni, je na vás.

Bůh Otec


Ž 104, 14-21
14: Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb.
15: Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej; chléb dodá lidskému srdci síly.
16: Hospodinovy stromy se sytí vláhou, libanonské cedry, které on zasadil.
17: A tam hnízdí ptactvo, na cypřiších má domov čáp.
18: Horské štíty patří kozorožcům, skaliska jsou útočištěm pro damany.
19: Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit.
20: Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří;
21: lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy.

Iz 24, 3-6
3: Země bude zcela vypleněna a vyloupena; toto slovo promluvil Hospodin.
4: Truchlit, vadnout bude země, chřadnout, vadnout bude svět, nejvznešenější z lidu země budou chřadnout.
5: Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu.Poznámka překladatele:
Podle poselství minulých staletí, imploze zde neznamená "výbuch dovnitř", ale nivelizaci zemského povrchu vlivem poklesu velehor a rozšíření oceánů.
zpět