393. Poselství Ježíše ze dne 13. března 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZAPOMENUTÍ


Mnozí z mého lidu každý den chodí kolem lidí, na něž svět už dávno zapomněl. Moji zničení, ti, jejichž duše byly zraněné, kteří jsou už za tím, o čem si svět myslí, že může být zachráněno, leží ve vašich ulicích a škarpách – moji lidé. Proč také vy chodíte kolem nich? Neřekl jsem: Nechejte těch 99 a hledejte tu jednu, která byla ztracena? Proč vyznáváte mé jméno a neposloucháte mé Slovo? Každý den mnohé z těchto duší zahynou, přesto moji lidé chodí kolem, jako by se nic nestalo.

Setkali jste se s těmito ztracenými a neudělali jste nic. Brzy Mi dáte odpověď, proč jste se o ně nezajímali.

Ježíš


Mt 18, 11-12
11: Vždyť Syn člověka přišel zachránit, co je ztraceno.
12: Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zbloudilou?

Mt 25, 35-45
35: Neboť jsem měl hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít; byl jsem cizí, a ujali jste se mě,
36: byl jsem nahý a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.
37: Spravedliví mu na to řeknou: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít?
38: Kdy jsme tě viděli jako cizího, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39: Kdy jsme tě viděli nemocného, nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?
40: Král jim odpoví: Skutečně, říkám vám: Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších bratří, pro mne jste udělali.
41: Potom řekne těm po levici: "Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly.
42: Neboť jsem měl hlad a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít;
43: byl jsem cizí a neujali jste se mě, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě."
44: Tu mu také řeknou na to oni: "Pane, kdy jste mě viděli hladového nebo žíznivého, jako cizího nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?"
45: On jim odpoví: "Skutečně, říkám vám: Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších, ani pro mne jste neudělali."
zpět