418. Poselství Ježíše ze dne 20. dubna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEPŘICHÁZÍTE KE MNĚ, ALE K TOMU, CO CHTĚJÍ LIDÉ


Můj lide, moji milovaní,

vtiskl jsem si vás do svého srdce.
To, co v každém okamžiku vidím na Zemi, Mě hluboce souží…

Moji milovaní lidé, lidstvo žije bez míru, v neustálé úzkosti jako důsledek toho, že přijalo ďábla jako svého vůdce. Sociální neklid vyvolává neustálé utrpení ve společnostech světa. Člověk povstal proti svému bratru v otevřené válce.

Lidstvo prožívá následky jízdy rudého koně Apokalypsy, který přišel, aby uloupil zemi mír a spolu s tím, kdo na něm jede, vás připravuje o pokoj a přivádí k tomu, abyste jeden druhého zabíjeli. [Zj 6, 3-4].

Tolik nesplněných slibů o míru v různých zemích světa nechává růst válečné konflikty po celé zemi, dokud nebude dosaženo velmi obávané, nezastavitelné války!

Moji milovaní lidé, velmi snadno ztrácíte pokoj kvůli mdlému myšlení, vnějším vlivům a chabému, nebo žádnému rozlišování, které používáte k rozhodování.

Má církev není výjimkou z pravidla, ale tam nepřítel duše útočí nejsilněji, aby mé děti byly neposlušné a nevěrné k mému Zákonu.

Moji lidé by měli zůstat neochvějní, aby ti, kdo vás chtějí vést do zatracení, neuspěli, ale pro to musíte vzít do jedné ruky Písmo svaté a svatý růženec do druhé. To jsou zbraně, jimiž moji lidé zvítězí rukou mé Matky.

Berete ohled na cizí ideologie a náboženství, zatímco Mne dáváte stranou, vysmíváte se tomu, o co jsem vás prosil, abyste si udrželi úctu ostatních, a rozvíjíte trend sjednocení, o který jsem vás nežádal.

Nepřicházíte ke Mně, ale k tomu, co chtějí lidé, proto má církev přijímá schéma jiných náboženství, křižujete Mne znovu, nerespektujete Boží Zákon, zapomínáte na svátosti a pohřbíváte skutky milosrdenství.

Člověk si musí udržet pokoj, ale ne za cenu pohřbení mého učení nebo přijetí jiných učení. Přijímání Mne v mém Těle a Krvi musí být pro mé děti vyvrcholení jednoty se Mnou, extáze sjednocení se Mnou, žít nebe už předem. Předáváte Mě, aniž byste uvědomili mé vlastní o náležitém stavu, ve kterém mé děti musí být, aby Mě přijaly, nevyžadujete od nich žádné pokání ani nápravu, a tím pro jejich duše razíte cestu k jejich vlastnímu odsouzení. [1Kor 11, 29].

Budiž proklet, kdo Mě předává z lidského ohledu těm, kdo si nejsou vědomi mé velikosti v eucharistii a hřích jeho bratra nechť padne na něj!

Moje pravé a věrné nástroje, skrze něž se obracím k svému lidu, aby duše nebyly ztraceny, jsou v tichosti pronásledovány, a záludně přiváděny k mlčení.

Zlo bičuje Zemi, sobectví stále nenápadně čeká na lehkomyslnost vašeho bližního, aby se na něj vrhlo. Zloba neustupuje, ani se neskrývá. V minulosti čekala na noc, aby páchala své zlé činy, nyní se objevuje za bílého dne, už nezakrývá své zlo, protože ví, že ho člověk přivítá.

Člověk této generace nezakusil totální chaos, ani si nedovede představit, co totální chaos je. Musíte se vnitřně proměnit, abyste nepovažovali toto mé Slovo za něco výhružného, ale jako Slovo Otce, který ví, že musí probudit spící srdce svého lidu a stvoření se srdcem z kamene, s city zbavených milosrdenství, víry a lásky.

Nedržte se stranou, naplňujte Boží Zákon a nepokřivujte mé Slovo. Volám vás k Lásce k Domu mého Otce, kde je mnoho příbytků, i když nejsou všechny skvělé, protože tomu, kdo nepracoval pro Mne a pro své vlastní posvěcení, nedám, co s ním nesouzní.

Mé děti, hrozby jedné země vůči druhé nesmí být brány na lehkou váhu, ale musíte být informovány. Ne všechno, co slyšíte, je pravda, ale ne všechno je nereálné. Sýrie trpí jako jiné národy na zemi.

Komunismus není na ústupu, znovu se vynoří uprostřed velkého zmatku a velké duchovní bolesti.

Malá země, ze které již vystoupila jiskra války, bude ve zprávách po celém světě. Světová ekonomika se zhroutí v nejméně očekávaném okamžiku.

Duch nekonformity zaskočí člověka a uchvátí ho, aby zahynul. Národy země budou pošlapány, všechny budou trpět, kromě těch, kde člověk okamžitě zaujme postoj strachu a bude lpět svou vírou na Mně a na mé Matce, protože víra není silná, je jen chvilková. (*)

Moji milovaní lidé, to je pocit Otce, který miluje své děti. Proto vás volám, abyste brali mé Slovo všude, v každém čase. A nezapomeňte, že je třeba naslouchat ne těm, kteří berou do svých úst to, o čem si myslí, že dobře znají, ale těm, kteří mluví ze srdce, v němž Mě uchovávají.

Děti, modlete se za Nikaraguu, modlete se za Argentinu, modlete se za Chile, modlete se za Řím, modlete se za Kostariku.

Mé požehnání a má Láska jsou pro každého.

Váš Ježíš(*) Poznámka překladatele: Tato věta byla dodatečně opravena. Za upozornění děkujeme bratru Branichovi.
zpět