432. Poselství Boha Otce ze dne 16. května 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DEN NEOČEKÁVANÝCH VĚCÍ


Mé děti, jste zaměstnány mnoha věcmi. Jste zapleteny do tolika světských věcí. Váš každodenní život nyní pokračuje, jako kdyby to nebyly poslední dny, ale Já vám říkám toto: Den neočekávaných věcí přichází, který vám všechno změní.

Ve Dni neočekávaných věcí, budou národy přivedeny na kolena, objeví se mocný vůdce, který přinese zkázu ve všem, co dělá, a to bude jeho záměr. On je ten, který byl předpověděn v mém svatém Slovu, a vy ho poznáte po jeho ovoci, protože nesmíte naslouchat jeho slovům.

Až tento Den neočekávaných věcí padne na vás, buďte připraveni. Buďte připraveni se vším, co jsem vám řekl, abyste mohli žít, a ne zemřít. Buďte připraveni dát odpověď ostatním, kteří Mě neznají, neboť to bude nyní vaše určení. Buďte připraveni spoléhat se na Mne ve všem, co potřebujete.

Až hrůzy konce začnou, nezapomeňte, že Já jsem vždy s vámi.

Bůh Otec


Lk 10, 40-42
40: Marta měla plné ruce práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: "Pane, je ti to jedno, že mě moje sestra nechala samotnou obsluhovat? Řekni jí přece, ať mi pomůže."
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se o mnoho věcí.
42: Jen málo je zapotřebí, nebo jen jednoho. Marie si totiž vybrala nejlepší úděl, a ten jí nebude odňat."

Iz 13, 6-9
6: Kvilte, blízko je den Hospodinův, přijde od Všemocného jak zhouba.
7: Proto každá ruka ochabne a každý člověk odvahu ztratí.
8: Budou plni hrůzy, zachvátí je bolesti a křeče, jako rodička se budou svíjet. Strnule bude jeden zírat na druhého, ve tváři plamenem vzplanou.
9: Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a s planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní její hříchy.
zpět