444. Poselství Boha Otce ze dne 31. května 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘIPRAVTE SE NA NEOČEKÁVANÉ


Mé děti, nová doba je u vás. V této době se budou věci měnit velmi rychle způsoby, které nemohou být změněny, i když budete toužit je změnit. Musíte být na to připraveny.

Ačkoli mnoho z mých dětí má své názory o tom, jak tento čas bude pokračovat, mnohé se mýlí. Bude mnoho překvapivých zvratů, které uvrhnou ty, které nejsou zakořeněny v mém Slovu z rovnováhy a učiní je kořistí nepřítele.

Řekl jsem vám, že v tomto věku chaosu se stane mnoho změn. Některé se už staly, ale to, co přichází, je daleko větší a vašemu světu přinese změny, které jste nikdy nečekaly.

Připravte své srdce. Připravte se uvidět neočekávané, a projít tím, neboť již je to na cestě k vám.

Bůh Otec


Lk 21, 36: Proto buďte bdělí a modlete se po všechen čas, abyste všemu tomu, co se má stát, mohli uniknout a obstát před Synem člověka.

Jl 2, 28-32
28: I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
29: Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
30: Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
31: Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, velký a hrozný.
32: Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.

Lk 21, 11: Budou velká zemětřesení, na jednom místě za druhým, a mor a hlad, objeví se hrozné úkazy a na nebi velká znamení.
zpět