455. Poselství Boha Otce ze dne 14. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JDĚTE PO MÝCH CESTÁCH


Jděte po cestách, které jsem stvořil jen pro vás. Vykročte do všeho, co jsem nyní naplánoval pro váš život a radujte se ze svých odměn. Když půjdete po mých cestách, Já ve vás obnovím to, co bylo zničeno. Dám vám tajemství toho, co zůstalo před vámi skryto. Naučím vás jak najít, co vám uniklo. Ukážu vám jak obdržet vše, co pro vás mám.

Abyste obdrželi má požehnání, musíte jít po mých cestách. Ukažte Mi, kde jste ztratili svou cestu, abyste je mohli obdržet.

Bůh Otec


Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Ž 119, 34-36
34: Dej mi rozum a budu tvůj Zákon zachovávat, budu se ho držet celým srdcem.
35: Veď mě po cestě svých přikázání, oblíbil jsem si ji.
36: Ke svým svědectvím nakloň mé srdce, nikoli k zištnosti.

Dt 5, 33: Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.
zpět