458. Poselství Boha Otce ze dne 19. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DUCHOVNÍ DOSPĚLOST


Táhnu vás na místo duchovní dospělosti. Dívejte se očima, které vidí duchovní, ne přírodní. Takovou zralost budete potřebovat pro to, čemu budete čelit v budoucnosti, a pro práci, ke které jsem vás povolal.

Dospělí neutíkají od nezbytnosti mého svatého Slova, podřizují se mu. Neutíkají od těžkých věcí, ale podřizují se těžkým úkolům, vědouce, že času je málo a že to, co v nich uskutečním, přinese velkou odměnu.

Nezaměřujte svou pozornost na svět kolem vás, ale dívejte se do věčnosti. Myslete hlavně na věčnost a dívejte se, co pro vás dělám. Hleďte a chápejte, že jste požehnaní a že větší požehnání jsou prováděna ve vás a skrze vás.

Bůh Otec


Žid 5, 12-14
12: Touto dobou už byste měli vy sami učit druhé, a zatím znova potřebujete, aby vás pořád ještě někdo poučoval o prvních základech Božích výroků: potřebujete mléko, ne tuhý pokrm.
13:Jenomže kdo musí dostávat mléko, nemůže ochutnat nauku spravedlnosti, je pouhé nemluvně.
14: Tuhý pokrm je však pro vyspělé, kteří už mají vnitřní smysly návykem vycvičeny, aby dovedli rozlišit dobré od špatného.

Mt 16, 24-26
24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.
25: Neboť kdo by si chtěl život zachránit, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne ho.
26: Vždyť co člověku prospěje, když získá celý svět, ale zmaří svůj život? Co může člověk dát, aby svůj život dostal zas nazpět?
zpět