460. Poselství Boha Otce ze dne 20. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


UKÁŽU VÁM CESTU


Dlouhá cesta leží před vámi, ale vy jste dobře způsobilí cestovat po cestě, k níž jsem vás vyzval.

Pohlédněte a uvidíte, že jsem vás vybavil vším, co potřebujete, abyste dělali tuto práci. Ještě víc vám poskytnu během cesty, neboť vás nežádám o nic, k čemu bych vás také nepřipravil, abyste dělali.

Udělejte první krok. Já jsem s vámi a pro vás, a ukážu vám cestu.

Bůh Otec


Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Ž 32, 8: Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

Iz 30, 21: A na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní", ať budete chtít doprava nebo doleva.
zpět