464. Poselství Boha Otce ze dne 25. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


FALEŠNÁ UČENÍ


Mé děti, nebuďte ovlivněny každým učením, které slyšíte. Každá vize není ode Mne. Každý sen není zjevení. Každý prorok není mým prorokem. Musíte rozlišovat duchy a poznat, co je ode Mne a co není, jinak budete jistě svedeny na scestí.

Nebuďte zastiženy, jak následujete jiného boha. Nepřidávejte nic k mému Slovu, nebo nezaobírejte se těmi, kdo tak činí. Dal jsem vám mé Slovo, abych vás učil a vedl vás. Dal jsem vám svého Ducha, aby vás utěšil a učil vás. Máte vše, co potřebujete, abyste setrvaly v správném směru a šly po svaté cestě. Nebuďte k ní lhostejné.

Řekl jsem vám – poznáte je po ovoci. Řekl jsem vám, abyste rozlišovaly duchy, ať už jsou ode Mne, nebo ne. Čiňte to a žijte.

Bůh Otec


Žid 5, 13-14
13: Jenomže kdo musí dostávat mléko, nemůže ochutnat nauku spravedlnosti, je pouhé nemluvně.
14: Tuhý pokrm je však pro vyspělé, kteří už mají vnitřní smysly nácvikem vycvičeny, aby dovedli rozlišit dobré od špatného.

Mt 7, 14-19
14: Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou!
15: "Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř to jsou draví vlci.
16: Poznáte je po jejich ovoci. Což se sklízí z trní hrozny nebo z bodláků fíky?
17: Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce.
18: Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani špatný strom nést dobré ovoce.
19: Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyseknut a hozen do ohně."

2Kor 11, 13-15
13: Ale jsou to lžiapoštolové, pracovníci podvodní, kteří se za Kristovy apoštoly jen vydávají.
14: A není divu: vždyť i satan brává na sebe podobu anděla světla.
15: Není to proto nic zvláštního, jestliže i jeho pomocníci dělají, jakoby lidem přinášeli ospravedlnění. Avšak jejich konec bude hoden jejich skutků.
zpět