478. Poselství Boha Otce ze dne 11. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEODVÁDĚJTE SVOU POZORNOST


Mé děti, neodvádějte svou pozornost ode Mne, když vám obnovuji přání vašeho srdce. Věci a lidé, které vám vracím, jsou všechny z tohoto světa a jsou jen dočasné jako odměna za vaši velkou poslušnost. Já mám být vaše prvořadé ohnisko. Já jsem vaše věčnost a vy přijdete ke Mně domů už velmi brzy.

Jsou plánovány katastrofy, které si náhle vezmou mnoho životů, a mnozí z vás jimi budete přivedeni ke Mně domů. Musíte být připraveny a stále soustředěny. Musíte mít v pořádku své domovy, abyste je byly připraveny v každém okamžiku opustit, neboť předtím nebude žádné varování.

Bůh Otec


Lk 12, 19-20
19: Pak mohu říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh mu však řekl: "Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to, co jsi naskládal?"

Iz 26, 3-4
3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
4: Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

Ž 37, 3-5
3: Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
zpět