485. Poselství Boha Otce ze dne 16 července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SVĚT SE OBRÁTÍ PROTI VÁM


Existuje mnoho nebezpečí ve světě kolem vás, mé děti, a v tom, co má přijít, jich bude mnohem víc než kdykoli předtím. Samotný svět se stane velkým nebezpečím.

Ti, kdo Mě odmítají uznat, se zamilovali do svého vlastního intelektu a do světa. Jejich touhou je žít navždy ve světě, který milují, a mít nad ním moc. To se jim stalo prokletím.

V časech, které mají přijít, svět a stvoření, které jsem stvořil, na ně zaútočí. Už to nebudou mírumilovné scény a lidé, žijící v harmonii se zvířaty, neboť lidé zneužili všechno, co jsem jim dal. V časech, které mají přijít, dokonce i zvířata se stanou nepřátelé, protože budou soupeřit s člověkem o to málo potravy, která zbude. Lidé je budou lovit stále víc, a ta, následovně, budou lovit lidi pro potravu jako nikdy dřív.

Bůh Otec


Zj 6, 7-8
7: Když rozlomil čtvrtou pečeť, uslyšel jsem volat čtvrtou bytost: "Pojď!"
8: Podívám se – a hle: kůň sinavě bledý; ten, který na něm seděl, měl jméno Smrt, a Podsvětí šlo s ním. A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby hubili mečem, hladem, morem a zemskými šelmami.
zpět