496. Poselství Boha Otce ze dne 27. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KAŽDÁ MALIČKOST


Satan pozoruje všechno, co děláte, děti. Pátrá po nejmenší štěrbině, aby vám způsobil bolest, nemoc, nebo utrpení. Vyhlíží i jediný okamžik bezmyšlenkovosti, který může využít, aby vám přinesl smrt.

Nyní musíte dbát na každou maličkost. Cesta do vaší budoucnosti se stane každým dnem důležitější, protože se soustředil na svůj cíl zabít vás skrze vaše vlastní činy.

Buďte svědomití, buďte všímaví, buďte bdělí. Buďte vždy obezřetní a vězte, že váš protivník se toulá kolem jako řvoucí lev a vždy čeká a vyhlíží příležitost proti vám.

Bůh Otec


1Petr 5, 5-10
5: Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost'.
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
zpět