506. Poselství Boha Otce ve vizi ze dne 10. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VIZE: KLAPKY NA OČÍCH


V úterý, 7. srpna 2018 v 5:30, během času mé ranní modlitby, jsem dostala vizi:

Modlila jsem se za presidenta Trumpa a děkovala Bohu za krátkou příležitost milosti, která nám byla dána, zatímco je ve funkci, v níž má získat více duší pro Boží království.

V duchu jsem viděla lidi, jak říkají "Amerika se stává znovu velkou!" Mávali malými praporky a nosili nápadné čepice, které se nosí při oslavě narozenin.

Podivovala jsem se tomu, že nechápou, že Amerika nemůže být nikdy znovu velkou, protože se chová k celému světu jako děvka a odmítá se pokořit a litovat. Protože její lid se obrátil zády k Bohu a jeho Slovu a dává přednost svým hříchům a temnotě.

A pak jsem viděla, jak ti lidé s čepicemi narozeninových dýchánků si všichni nasadili klapky na oči. Jejich klapky na oči nepocházely odjinud – oni nechtěli vidět pravdu. Chtěli uvěřit lži.

Jak pokračovali v nošení svých klapek na očích, mávali svými malými praporky a fandili Americe, která už nikdy znovu nebude, uviděla jsem obrovskou střelu s bojovou hlavicí, blížící se k Americe. Nemohla jsem vidět, kam byla zamířena, nebo jaký měla původ, ale byla obrovská. Byla to střela extrémní velikosti. Nejsem si jistá, co přesně rozměr její hlavice, kterou jsem viděla, měl představovat – možná velikost skupiny, která na nás zaútočí. Nyní už všichni nějaký čas víme, že to nebude jeden národ, ale skupina národů, která v tajnosti osnovala spiknutí, zatímco se skrývala za předstírané úsměvy a jednala, jako by byli naši spojenci.

Lidé s klapkami na očích stále fandili a mávali svými praporky, a pak uviděli střelu, jak se objevila v jejich dohledu. A jejich úsměvy se vytratily. Jejich praporky přestaly vlát.

A jejich klapky na očích zmizely, když zírali v ohromení, jak si pro ně přišla zkáza, a uvědomili si, jaký je skutečný osud Ameriky antikrista.


2Tes 2, 10-12
10: a všemi možnými bezbožnými pletichami pro ty, kdo jsou určeni k záhubě za to, že nepřijali lásku k pravdě.
11: Proto Bůh na ně dopustí vliv bludu, že uvěří naukám lživým.
12: Tak propadnou trestu všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale dali přednost špatnosti.

Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život.
17: Bůh přece poslal svého Syna na svět ne proto, aby svět odsoudil, nýbrž aby byl svět skrz něj spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen, kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
19: Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.
zpět