513. Poselství Boha Otce ze dne 18. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUDETE MĚ NAZÝVAT PÁNEM?


Připravuji pustinu, do které vás zavedu, dokonce i teď. Ty z vás, kdo odmítli jít po mých cestách. Ty z vás, kdo nedbali na mé pokárání a dali přednost svým temným hříchům před cestou ve světle a svatosti.

Podívejte se kolem sebe – zvětšil jsem počet zvířat. Hadi se na mnoha místech vyskytují ve velkém množství. Čekají na den, kdy půjdete mezi nimi. Přijdou dny, kdy se budete muset skrývat, abyste přežili. Jste připravení? Budete pak ke Mně křičet? K Bohu, kterého nyní ignorujete?

Přijmete v ten den mé cesty a půjdete po nich? Budete Mne nazývat Pánem, když nikdo jiný nebude, aby šel s vámi temnotou plnou divokých zvířat?

Bůh Otec
zpět