528. Poselství Boha Otce ze dne 31. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OŠIDNÁ POŽEHNÁNÍ


Čas se posouvá do závěrečné části, a když začne končit, události přijdou velmi rychle, mé děti.

Váš nepřítel ví, že zbývá málo času, protože vidí probíhající přípravy v duchovní říši. On ví, že se blížíte k cílové pásce. Ve všech dobách si lidé povídali o času, v němž žijete. Ve všech dobách lidé čekali na čas, v němž žijete, a nyní je tady. Všechno zlo bude zničeno a všechny mé děti půjdou domů. V nebi bude velká radost.

Nepřítel vašich duší vám přidělil nové práce, děti. Musíte být víc než bdělé, abyste rozpoznaly tyto úkoly. Mnozí z mého lidu je nepoznají.

Váš nepřítel sesílá úkoly, které vypadají jako požehnání, ale přitahují vaši pozornost k světu a pryč od něj samotného. (Daleko od věcí, které dělá, abyste je nepoznaly včas). Pryč ode Mne a od mého Slova.

Musíte pozorně určit, co vám každé takové požehnání dává, abyste je rozpoznaly. Jeho záměrem je zpomalit váš duchovní růst. Jeho záměrem je odtáhnout vás ode Mne. Jeho záměrem je polapit vás do světských starostí a udusit mé Slovo, až už nebude čas se vzpamatovat.

Věděly jste, že tyto zlé časy záludností přijdou. Řekl jsem vám, že nic nebude takové, jak to vypadá. Musíte cvičit svoji soudnost, děti.

Jestli vás odtáhne dále ode Mne, pak jsem to vám nepřidělil Já. Jestli vám vezme čas pro Mne, pak jsem vám to neposkytl Já. Jestli naplní vaše myšlenky čímkoli světským, nepověřil jsem vás tím Já.

Bůh Otec


Mk 4, 18-20
18: U jiných se rozsévá do trní: to jsou ti, kdo slovo slyší.
19: ale pak se vkrádají světské starosti, záliba v bohatství a všelijaké jiné touhy, a to slovo udusí, takže zůstane bez užitku.
20: A u kterých je zaseto do dobré půdy, to jsou ti, kdo slovo slyší a přijímají a přinášejí užitek: třicetinásobný, šedesátinásobný, i stonásobný.

2Tim 3, 1: Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.

Ž 141, 8-10
8: K tobě, Panovníku, Hospodine, pozvedám své oči, utíkám se k tobě, nevydej mě smrti,
9: ochraňuj mě před osidlem na mě políčeným, před léčkami pachatelů ničemností!
10: Svévolníci ať se chytí do svých tenat, kdežto já ať projdu!
zpět