562. Poselství Boha Otce ze dne 27. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


FARIZEOVÉ


Mé děti, nadešel pro vás čas, abyste přezkoumaly svá srdce. Mnoho z vás má povýšenecký přístup k druhým, protože vaše vlastní víra je silná a jejich ještě není vyvinutá. To je zápachem v mém chřípí.

Nevěděli jste, že farizeové mohli ovládnout jen stále stejná srdce daleko ode Mne? Nevěděli jste, jakou zkázu váš postoj způsobuje? Mnoho duší bylo získáno nepřítelem kvůli tomuto přístupu mezi mými lidmi.

Mnoho z mých dětí přemýšlí, proč nebyly použity, aby získaly mnoho duší pro mé království – a to je ten důvod. Je to vaše pýcha. Je to váš bohorovný přístup. Je to vaše zdání nadřazenosti.

Přeji si, abyste nyní prozkoumaly svá srdce a odvrhly tyto naduté myšlenky, abych vás mohl plně použít.

Bůh Otec


Lk 18, 9-14
9: O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství:
10: „Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník.
11: Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník.
12: Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.‘
13 :Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘
14: Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
zpět