569. Poselství Ježíše ze dne 6. září 2018.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


UKRYJI VÁS DO MÉHO MILOSRDNÉHO SRDCE


Ježíš: Otevři Písmo svaté!

Mt 21, 35: Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali.
Mt 22, 6: Ostatní jeho služebníky pochytali, ztýrali a zabili.

Moje drahá dceruško! I dnes je tomu právě tak jako v evangeliu, které jsem nechal tebou otevřít: Zabijí skutečné proroky a mé opravdové, věrné sluhy.

Pronásledování je již v bráně. Chystejte se! Připravte svou duši, neboť zanedlouho budou kvůli Mně prolévat vaši krev. V duši buďte odhodlaní, ve víře silní, lpěte na dodržování mých Zákonů. Mé učení a poselství obraťte v činy! Tak Mi budete věrní až do smrti, avšak potom Já položím na vaši hlavu korunu věčného života.

Moje drahé děti, čas už je tady. Zanedlouho budete svědky takových událostí, jaké Země ještě neviděla. Žijte připravení na smrt, zůstaňte Mi věrní. Čas nadešel. Spravedlivý Boží hněv zasáhne Zemi.

Neboť tolik poselství, varování, proseb, bylo marných, k ničemu to nebylo. Nadarmo jsem poslal svou svatou Matku do Fatimy a na mnohá místa světa, kde se zjevila a prosila o pokání, smíření a o pokoj. Lidé byli hluší a slepí, a žel, i dnes takovými zůstali. Proto bude muset každý hříšník na zemi vypít kalich trestu, ale vás, kteří jste Mi zůstali věrní a poslušní, ochráním od všeho, co bylo připraveno pro tento hříšný svět.

Ukryji vás do mého milosrdného srdce. Já jsem vaším útočištěm, ochranným štítem, opatrujícím a milujícím Bohem Vykupitelem. Pod ochranou vaší svaté Matky jste vždy v bezpečí. Nikdy se nebojte, nedělejte si starosti! Vždy nás jen proste, modlete se – nechť nechybí modlitba z vašich úst. Tehdy prožijete ve svém životě zázraky a naši zvláštní přízeň.

Přijměte mé posilňující požehnání, které vám dám s překypující láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

2Kor 9, 8: A Bůh je dosti mocný, aby vám dal hojnost všech možných svých darů, takže pak budete mít vždycky a ve všem dostatek, ba tolik, že stačíte i na to, abyste dělali všecky možné dobré skutky.

Mt 15, 16: On odpověděl: "I vy jste pořád ještě nechápaví?"

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět