584. Poselství Boha Otce ze dne 22. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZTIŠTE SVOU DUŠI


Ztište se.

Ztište svou duši, abyste mohli slyšet hlas mého Ducha. Právě teď mluvím k tolika mým dětem, a tak málo jich Mě poslouchá.

Chci odpovědět na vaše otázky a přinést vám pokoj v této chaotické době. Chci projevit lásku k vám, abyste mohly vědět, nakolik vás skutečně miluji a chci, abyste šly se Mnou. Mám pro vás instrukce pro tuto dobu, poučení o tom, jak jí můžete projít, ale nemůžete Mě slyšet kvůli hluku ve své duši.

Chci, aby se mé děti naučily zklidnit svou světskou mysl, aby Mě mohly uslyšet.

Chci vám říct o věcech, o které jste Mě prosily, ale nenašly jste způsob, jak by se mé odpovědi dostaly k vám. Rozjímejte o mém pokoji, o mém Slovu, aby můj hlas mohl přijít k vám.

Bůh Otec


Ž 46, 11: Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi.

Fil 4, 7: Pak Boží pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Iz 26, 3: Stvoření, opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Jan 16, 33: Toto jsem k vám mluvil, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale buďte zmužilí. Já jsem zvítězil nad světem.

Kol 3, 15: Ať vám v srdci vládne Kristův pokoj: to je přece cíl vašeho povolání, které vás shromáždilo v jednom těle. Vděčně na to pamatujte.
zpět