594. Poselství Boha Otce ze dne 27. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


HLEDEJTE JE


Pozorujte, jak odhaluji některá tajemství a podrobnosti, které hledáte o tom, co přichází. Najdete je na neočekávaných místech.

Je slávou Boží skrýt tajemství konce času, ale Já vám dovolím je vypátrat a odhalit některá z těchto tajemství.

Přemýšlejte nyní a ukažte se jako lidé osvědčení.

Bůh Otec


Př 25, 2: Sláva Boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat.

2Tim 2, 15-16
15: Horlivě se snaž o to, aby ses před Bohem ukázal jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět, poctivý hlasatel slova a pravdy.
16: Vyhýbej se světským prázdným řečem. Kdo tak mluví, zapadají stále více do bezbožnosti.
zpět