596. Poselství Boha Otce ze dne 31. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


LIDÉ SE ZMĚNÍ


Až válka bude procházet vaší zemí, lidé se začnou dramaticky měnit, rovnou před vašima očima. Ti, kdo jdou v temnotě, se stanou více zlí. Ti, kdo jdou v mém Světle, se Mi stanou podobnější.

Intenzivní tlak, jakým bude tato válka, způsobí, že mnozí budou přezkoumávat svá srdce. Ostatní, v čase bezpráví, dovolí své smyslnosti, aby je ovládla. Mnozí kvůli tomu zemřou, protože budou milovat své životy a odevzdají se svým zhoubným touhám.

Připravte své srdce na to, co přichází, obnovením své mysli v mém svatém Slovu, protože to je nejužitečnější. Já budu s vámi v těchto časech. Půjdu s vámi každý krok vaší cesty.

Bůh Otec


Mt 24, 12-13
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha.
5: Budou sice navenek ukazovat zbožnost, ale ve skutečnosti nebude po její síle ani stopy. Od takových lidí se odvracej.
zpět