612. Poselství Boha Otce ze dne 29. září 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NOVÝ SVĚT


Mé děti, musíte si uvědomit, že je plánován nový svět, ale není ode Mne.

Nepřítel projektuje nový svět, který nezahrnuje můj lid, nebo mé svaté Slovo. Jeho svět bude ovládán strachem a bude proniknut bezuzdným hříchem. Ti, kdo ho budou poslouchat, budou se oddávat všem svým tělesným touhám, ale když ho zradí, zahynou strašnou smrtí.

Já mám nový svět pro své děti, takže se nebojte, až uvidíte nepřítele, jak se pokouší naplnit svůj záměr nového světa. V jeho světě budou žít jen bezbožní, protože vy budete žít v tom mém.

Bůh Otec


Da 7, 23: Čtvrté zvíře – na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit; pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí.
Zj 13, 7-8
7: A bylo jí dovoleno vést válku proti křesťanům a přemoci je. Byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem a národem.
8: A budou se jí všichni hluboce klanět, všichni obyvatelé na zemi, jejichž jméno není zapsáno v knize života zabitého beránka.
Zj 13, 16-18
16: Nutí také všechny, malé a velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby si nechali udělat na pravou ruku nebo na čelo znamení,
17: takže nikdo nemůže nic koupit anebo prodat, kdo nemá jako znamení jméno té šelmy nebo číslo, které v součtu dává její jméno.
18: Tady je potřebí moudrosti! Kdo má bystrý rozum, spočítej dohromady číslo té šelmy. Je to číslo jednoho člověka: jeho číslo je 666.
Zj 20, 4: A spatřil jsem trůny i ty, kteří se na ně posadili, a bylo jim dáno vykonat soud, a také duše těch, kteří byli popraveni pro Ježíšovo svědectví a Boží slovo, a všechny ty, kdo odmítli se klanět šelmě a její soše a přijmout její znak na čelo nebo na ruku: ti ožili a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.
zpět