625. Poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘIJĎTE KE MNĚ S VAŠIMI ZÁPASY


Mé děti, přijďte ke Mně s vašimi zápasy, neboť Já mám klíče k vašemu vítězství a dám vám je, jestli opravdu ukážete, že chcete být svobodné. Dám vám moudrost a zjevení, abyste mohly přemoci Zlého, když skutečně budete chtít odložit váš hřích.

Je to na vás, abyste hledaly moji svatost, abyste opravdu toužily po mých cestách a ne po vašem hříchu. A to je právě to, kde zůstáváte svázané – vy chcete váš hřích, chcete vaše pozemská potěšení a očekáváte snadnou cestu ven potom, co jste se roky oddávaly vašemu tělu.

Mé děti, po letech, kdy jste podlehly, už více netoužíte po svobodě, vaše touha není být svaté jako Já. Musíte kultivovat touhu po svatosti ve vašich srdcích oslavou mého Slova. Mé Slovo vás obnoví, obnoví vaši touhu být víc, jako jsem Já.

Ukažte samy sobě, že opravdu chcete. Ukažte Mi, že chcete bojovat s hříchem a Já vám pomohu, abyste se osvobodily.

Ježíš


1 Petr 1, 16: Stojí přece v Písmu: Buďte svatí, neboť já jsem svatý.

2 Tim 2, 21: Kdo se tedy od všednosti uchrání a zůstane čistý, bude z něho nástroj vznešený, posvěcený, Hospodáři užitečný a vhodný ke každému dobrému dílu.

Mk 9, 23: Ježíš mu řekl: Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří.

1 Jan 3, 8: Kdo se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel je v hříchu od začátku. Boží Syn přišel proto, aby ďáblově činnosti udělal konec.

Řím 12, 2: A nenapodobujte už příklady tohoto světa, nýbrž přeměňujte se obnovováním mysli, abyste tak dovedli rozeznat, co je vůle Boží, totiž co je dobré, co je bohulibé a co je dokonalé.
zpět