628. Poselství Boha Otce ze dne 27. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NÁDHERNÁ ILUZE


Viděla jsem v duchovní vizi nádhernou iluzi, vytvořenou před všemi lidmi. Pohádkově se třpytila a zářila a skvěle se leskla. Nemohla jsem vidět podrobnosti této iluze, ale vypadala jako iluze nádherné životní cesty, nebo překrásného života.

Co vidím, Otče?

Mír, mír. Pak náhlou zkázu.

Buďte opatrné, mé děti, k vyprávěním, kterým věříte. Buďte opatrné, abyste se neztotožnily se šálením nepřítele, neboť se zdá být opravdové. Vzpomeňte si, že se může proměnit v anděla světla. Může se objevit jako světlo. Držte se mého svatého Slova!

Vidím smrt a ničení skryté za vytvořenou iluzí – jako ve vizi dopravního pásu, která mi byla ukázána v letech 1999-2000. Co jsem viděla – krutost a smrt mně připomněly věci, které jsem viděla v televizi o holocaustu. Strašná představa.

Není cesty zpět pro ty, kdo si zvolí tuto cestu, cestu nádherné iluze. Když se rozhodnou pro iluzi přede Mnou, předám je iluzi.

Bůh Otec

Poznámka: Viděla jsem někoho, jak je jí předáván. Za "obrazovkou" krásné iluze byl Satan sám – smějící se, jak popadl tu ubohou duši.


Zj 14, 9-10
9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,
10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.

Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Zj 20, 4
4: Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.

1Tes 5, 3
3: Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.
zpět