630. Poselství Ježíše ze dne 20. prosince 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JEHO ÚTOKY ZESÍLILY


Mé děti, ověřte a zkontrolujte si své základy, neboť nepřítel vašich duší je bude brzy také ověřovat a hledat, jak by se dostal do vašeho života. On to dělal vždy, ale v těchto časech, které přicházejí, v časech neštěstí, v časech, kdy nebudete soustředěné, objeví se praskliny, které budou pro něj snadným přístupem [k vám].

On hledá, jak by vás a jiné, k nimž získal přístup skrze vás, zničil, okradl, nebo zabil. Buďte na pozoru, mé děti, protože jeho útoky nedávno zesílily a ještě více zesílí v přicházejícím roce.

Tam kde bude moci, obrátí ty, kteří jsou blízko vás, proti vám – modlete se za ně. Modlete se za ně teď, dokud je ještě čas. Vyplení vaše domy, zaútočí na vaše zdraví a na vaše finance, ale ti, jež jsou skrytí ve Mně, se nemusejí bát.

Ti, kdo plní moji vůli a jdou po mých cestách, poznají moji ochranu.

Miluji vás, mé děti. Časy, které jsou přede dveřmi, jsou nebezpečné, ale vy máte moji Lásku a mé Slovo, aby vám svítilo na cestu před vámi.

Ježíš


Jan 10, 10: Zloděj přichází, aby jen kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Ž 11,2-3
2: Hle, jak svévolníci luk už napínají, šípy na tětivu kladou, aby skláli ve tmách ty, kdo mají přímé srdce.
3: Když se všechno od základů hroutí, co dokáže spravedlivý?

Lk 6:47-49
47: Ukážu vám, komu se podobá každý a moje slova slyší a podle nich jedná.
48: Je to s ním podobně jako s člověkem, který když stavěl dům, kopal do hloubky a položil základy na skálu. Když přišla povodeň a příval narazil na ten dům, nemohl jím otřást, protože byl dobře vystavěn.
49: Kdo je však jen slyší, a podle nich nejedná, podobá se člověku, který vystavěl dům na zemi bez základů; když na něj narazil příval, hned se zřítil – a zhroucení domu bylo hrozné.

2Tim 3, 1: Buď si vědom, toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.

Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
zpět