633. Poselství Ježíše ze dne 5. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SEJÍT Z CESTY


Ve svém duchu jsem měla vizi jdoucího muže v časech konce. Ježíš na něho čekal a volal k němu, ale ten člověk kráčel pryč od Pána. Ježíšovy oči se naplnily slzami, protože ten muž, jenž věřil, že Pán se o něj v tomto čase nestará, se Mu úplně ztratil. Rezignoval a odešel do opačného směru a byl míle daleko, až už jsem nebyla schopna ho vidět. Dokonce se na Pána ani neohlédl.

Mé drahé děti, tolik pastí bylo na vás nastraženo v časech, které mají přijít. Tolik nástrah bylo před vás položeno, aby vás ode Mne oddělilo a vzalo vám korunu vítězství. Zlý se nezastaví před ničím, aby získal vaši duši.

Já mám vždy způsob jak se v těžkých časech postarat o mé děti, ale mnoho mých dětí neví jak obdržet má požehnání. Mnoho mých dětí Mě nezná jako svého živitele a v tom čase ve strachu sejdou z cesty ode Mne.

Přeji si, abyste měly vědění a nemilovaly život až k smrti. Ti, kdo milují svůj život, ztratí jej, protože budou snadno manipulováni. Ti, kdo Mě milují, pochopí, že jdou do věčného života a nebudou se bát, co jim člověk může udělat.

Až tento čas přijde, nebojte se. Hlásejte mé evangelium a dívejte se vzhůru, neboť vaše spása se blíží a budete plní radosti tady se Mnou.

Ježíš


J 3, 11: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.

Mt 10, 28-39

28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.
29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.
31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35: Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
36: a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.
37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.
38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39: Kdo nalezne svůj život ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

Lk 21, 28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“
zpět