635. Poselství Ježíše ze dne 22. června 2012.

Nástroj: Jennifer (USA).


NEDÁVEJTE SATANOVI, CO NENÍ JEHO – VAŠI DUŠI


Mé dítě,

ptám se svých dětí: proč se pořád snažíte opakovat hřích Adama a Evy? Jak často jíte zakázané ovoce? Mé děti, říkám vám: nehledejte útěchu v tomto životě, ve věcech světa.

Všechno, co skutečně potřebujete, je vám dáno vaším Nebeským Otcem. Otevřete vaše oči k pravdě, neboť jenom tak budete připraveny. Dám vám milost, kterou potřebujete, ale je ještě tolik z vás, které stále odmítají moje milosrdenství.

Mé děti, v ulicích dojde k panice. Až dojde k finančnímu zhroucení, bude mnoho těch, kteří se budou chtít dostat k tomu málu peněz, které vlastní.

Jedna země za druhou, mé děti, bude plakat nespravedlností, až uvidí chamtivost, která uchvátila srdce jejich vládců. Nenechejte se ukolébat vašimi trhy, tím, jak vypadají dnes, neboť vám říkám, že nejsou takové, jakými se zdají být.

Lidstvo se musí obrátit k mému milosrdenství, aby přišel mír. Bitva je dnes větší, než byla v zahradě Adama a Evy. Nedávejte Satanovi, co není jeho – vaši duši.

Mé děti, jsem tady, abych vás vedl. Moje probodené ruce jsou rozpažené k vám a nyní krvácejí pro mé děti, aby se vrátily ke Mně. Vaším pravým domovem je nebe, mé děti.

Teď jděte vpřed, neboť Já jsem Ježíš a proste o odpuštění dnes, neboť přišla hodina spravedlnosti.

Váš Ježíš

Převzato: http://www.wordsfromjesus.com
zpět