Poselství Boha Otce ze dne 20. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MOC ZATÍŽENÍ


Před tou stezkou vypadáte znepokojeně, ale Já znám tu cestu a vím, kam jdeme. Odpočiňte si ve Mně a Já vás povedu.

Povedu vás na místo odpočinku a osvěžení před tím, co je před námi. Nároky na vás v nedávné minulosti byly obrovské a vy cítíte velké vypětí, ale to není mým přáním pro vás. Mým přáním je, abyste žili na místě pokoje, ve stavu odpočinku v mém Duchu.

Je mnoho položek v seznamu "Co mám udělat", které tam nebyly přidány Mnou. Nikdy vás nadměrně nezatěžuji, ale vy sami se zatěžujete očekáváním ostatních a vašimi tradicemi. To není třeba a nepřináší to žádnou věčnou odměnu.

Prosili jste Mě, abych vás připravil, ale musíte být přede Mnou v uvolněné pozici, abych vás mohl náležitě připravit.

Pojďte ke Mně všichni, kdo jste obtíženi, a Já vám ulehčím.

Bůh Otec


Mt 11, 28-30
28: Pojďte ke Mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.
29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí pro svou duši.
30: Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.
zpět