648. Poselství Boha Otce ze dne 21. prosince 2018.

Nástrij: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PROSTE MĚ


Připomínám vám, abyste Mě prosili o to, co právě teď potřebujete. Neproste o něco, co budete potřebovat v budoucnosti, protože ten čas ještě nepřišel. Proste Mě o to, co potřebujete tento den.

Proste Mě o mou moudrost, když čelíte rozhodnutím. Proste o mé vedení, jste-li nejistí, kterou cestou jít. Proste o mé uzdravení, jste-li zranění a o mé zaopatření, jste-li hladoví. Jsem vždy tady pro vás a vše, co mám, je vaše.

Mé děti si často stěžují na nevyslyšené modlitby, ale řekl jsem vám, že to nebylo proto, že jste neprosili, nebo že jste prosili špatně. Prosíte-li o něco jiného, než co Já si přeji vám dát, nevyslyším vás. Proste, aby má vůle pro váš život byla učiněna na Zemi, stejně jako v nebi.

Mám pro vás zvláštní plán a místo právě teď. Přesně stanovené příležitosti jsou propojeny s mým časováním a s vaším umístěním. Když mé děti Mě neposlechnou ihned, příležitosti přejdou k jiným. Dveře se zavřou a požehnání jsou ztracena.

Bůh Otec


Mt 6, 9-13
9: Vy se tedy modlíte takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
10: Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
11: Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
12: Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.
13: A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
zpět