654. Poselství Boha Otce z 24. června 2012.

Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada).


NEDOPUSTÍM, ABYSTE SE STALI SIROTKY


Apokalypsa 9, 18: Tehdy byla usmrcena třetina lidí těmi třemi ranami: plamenem, čmoudem a sírou, které koním vyrážely z huby.

Mé dítě, nahání ti tento verš strach?

Pane, je těžké to snášet, zvláště když tyto události jsou blízko.

Nespoléhejte se na vaše vlastní síly, ale staňte se silnějšími tím, že Mi budete více důvěřovat a více vkládat vaši naději ve Mne. Všichni ti, kteří se budou spoléhat jen na své vlastní síly, budou trpět. Ale ti, kteří se bezpodmínečně budou spoléhat na Mne, pocítí, jak je zahalí dech Ducha a jeho živá rosa.

Mé děti, zůstaňte blízko Mě a Já zůstanu blízko vás. Vejděte do mého srdce a přiveďte s vámi všechny ty, za které jste se modlili ve vašich modlitbách. Nedopustím, abyste se stali sirotky.

Křičte: Abba! A budu u vás ještě dříve, než utichne zvuk vašeho hlasu.

Bůh Otec

zpět