668. Poselství Boha Otce ze dne 10. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PROSTE, A JÁ VÁM UKÁŽU


Toto bude nesnadný rok pro některé mé děti, až budou sklízet odměnu, o níž si neuvědomují, že je jejich.

Mnohé z vás jste selhaly jít s laskavostí vůči ostatním. Způsobily jste bolest, nebo byly hrubé a ignorovaly jste zármutek jiných mých dětí a nestaraly se o ně a nevšímaly si jich. Nahromadily jste si pro sebe odměnu.

Mnohé z mých dětí si Mi budou stěžovat, když jejich odměna přijde tento rok. Proste, a Já vám ukážu, co sklidíte.

Ty z mých dětí, které si vedly dobře, sklidí dobrou odměnu. Sklidí odměnu laskavých činů, šlechetnosti, dobrých věcí. Proste, a Já vám ukážu, co sklidíte.

Řekl jsem vám v mém svatém Slovu, že budete sklízet, co zaséváte, a ještě jste překvapené. Děti, mé Slovo je pravdivé.

Bůh Otec


Gal 6, 7-10
7: Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Co kdo zasel, to taky sklidí.
8: Kdo totiž seje do svého těla, z těla sklidí věčnou záhubu. Kdo však seje do ducha, z ducha sklidí věčný život.
9: Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme sklízet.
10: Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme všem lidem dobro, ale zvláště těm, kdo vírou patří s námi do stejné rodiny.


zpět