670. Poselství Boha Otce ze dne 3. května 2008.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VYTRŽENÍ


Vyptávala jsem se Pána, jak je to s "vytržením" (nebo s Druhým příchodem – jak chápu "vytržení") (*). Četla jsem o konci časů a chtěla jsem lépe porozumět tomu, co má přijít. "Pane, jak ostatní poznají, že jsme odešli – nebudou slyšet tvoje zvolání a zvuk polnic, když nás budeš volat k sobě domů?"

Ostatní uslyší svištivý zvuk – to je všechno, neboť nemohou uslyšet můj hlas, nebo mé polnice, i když mé děti mohou [Mt 24, 40-41]. V jednom okamžiku budou mé děti vzaty nahoru a svět bude uvržen do husté temnoty [Jr 13, 16]. Pak můj hněv hrozným způsobem dopadne na ty, kdo byli ponecháni, protože Mě popírali, neznají mé cesty, ani mé Jméno. Mé děti nebudou v této době ponechány, aby trpěly mým hněvem, protože Ježíš potlačil můj hněv k vám, ale ne ke zkaženým nevěřícím.

Velký a strašný den přijde na zem. V tomto čase dojde k velkému zmatku a pouličním bouřím, protože ponechaní nebudou vědět čemu věřit a podlehnou panice. Budou křičet ke Mně, ale Já je neuslyším, protože je neznám, protože sledují svou vlastní životní dráhu a zvolili si způsob, jakým budou žít. Můj čas milosti pro lidi se ukončí.

Na zemi se objeví antikrist, a bude to hrozný čas, takový, jako nic, co by vaše mysl mohla pojmout, neboť je vskutku mimo chápání člověka, být předán do rukou samotného Satana a nezemřít! Ale mé děti neuvidí ten den, protože budou zde se Mnou v nebi.

Vytržení se stane vskutku v mžiku oka, jak říká mé Slovo – v jednu vteřinu budou dva pracovat spolu na poli a v další vteřinu jeden bude pryč a nikdo, ponechaný na zemi, nebude vědět proč. Jejich mysl v těchto dnech také zatemním. Přijde hustá temnota, kterou jsi viděla ve svém duchu (ve vizi, kterou jsem měla v lednu během pobožnosti: široký, temný závoj sestupující na zem – opravdu děsivý, v mém duchu jsem okamžitě pomyslela na hustou temnotu) a oni budou mít oči, které nevidí a uši, které neslyší.

Budou slepě následovat antikrista do svého věčného zničení, protože Mě nepoznali, ani nevolali mé Jméno, zatímco byl ještě čas.

Bůh Otec


Poznámka překladatele:

(*) Paní Glynda Linkous tehdy, na začátku svého působení, ještě nevěděla, že "vytržení" a Druhý příchod jsou časově dvě různé události, i když mohou mít něco společného, pokud jde o přenos těl lidských bytostí. Avšak náš Pán zde mluví jen o vytržení.

Třetí poznámka Glyndy Linkous na konci poselství je postavena na citaci Jr 13, 16 z vydání Krále Jakuba, kde se mluví o "gross darkness", což je chápáno ve smyslu "hustá temnota". Pak následuje i analýza hebrejských ekvivalentů z Iz 60, 2, KJV vydání a je diskutován vztah k jejímu dřívějšímu vidění v lednu. Vzhledem k tomu, že v našich vydáních Bible je uvedena jen "temnota" bez přívlastku, český čtenář se nemá o co opřít a poznámka je navíc tak dlouhá, že rozmělňuje poselství Boha Otce. Proto ji zde neuvádím.
zpět