671. Poselství Boha Otce ze dne 1. ledna 2013.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PROSTE O POROZUMĚNÍ


Moji lidé,

jak vidíte, zlo ve světě vzkvétalo. Pro mnohé má lidský život malou hodnotu a nepřítel pracuje v myslích mnoha lidí, kteří Mě neznají, aby přinesl více smrti a zkázy. Všechno to bylo předpověděno mým Synem v mém Slovu.

Musíte být pečliví, abyste uchránili vaše srdce a mysl od všeho, co nyní přichází v nadbytku a soustředili se na Mne a na mé Slovo. Jak čas běží, budete to muset dělat stále víc. Jinak duchové poslaní Zlým mohou ovlivnit vaši mysl.

Přeji si, abyste se nezabývali obšírně smrtí a zkázou, ale mysleli na Mne, na mé Slovo, na východiska života. Myslete na svou spásu a na váš nebeský domov a ať je to vaše radost v těchto temných dnech.

Ti, kteří jsou moji, se nemusejí bát toho, co má přijít, i když je to strašné a vyvolá to velký zármutek na zemi. Vy, kteří jste moji, musíte volat jen mé jméno, když Mě potřebujete, neboť všechny vaše potřeby snadno najdete ve Mně. Všechno co mám, je vaše.

Dokonce i teď se stávají ve vašich životech změny, kterým plně nerozumíte. Důvěřujte Mi ve všem a se vším. Hledejte moji tvář a proste o porozumění.

Bůh Otec


Př 4, 23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

Ž 1, 2: ...nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Př 91, 1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
zpět