677. Poselství Boha Otce ze dne 16. ledna 2013.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS VELKÉHO SMUTKU


Moji lidé jsou ve stavu čekání. Čekáte a pozorujete, abyste poznali, že mé soudy přicházejí a že už jsou za dveřmi. Někteří z vás se připravili, protože jsem vás vedl, a jiní ne. Bude se vám dařit dobře, jestli jste připravili svá srdce.

Moji lidé, blíží se čas velkého smutku. Čas, kdy nikdo z vás si nebude jistý, kam se obrátit, nebo co dělat. Musíte udržovat svou mysl a oči pevně na Mně, až se to přiblíží a postihne vás, neboť je to opravdu nutné.

Můj lid bude v tomto čase pociťovat žal jako nikdy dříve kvůli věcem, které vás postihnou, a věcem, které uvidíte. Vzpomeňte si na radost vaší spásy a to vám pomůže v těchto časech, neboť vpravdě bude toho málo kolem vás, co vám přinese radost.

Učím vás o těchto věcech nyní, abyste o nich mohli vyprávět svým bratrům a sestrám, a abyste jim je mohli připomenout v přicházejících časech a přežít je.

Vydržte až do konce, mé drahé děti, neboť Já toužím sdílet věčnost a všechnu slávu nebes s vámi!

Bůh Otec


1Petr 4, 7: Brzo už bude konec všemu. Ovládejte se tedy a na věci se dívejte střízlivě, abyste se mohli věnovat modlitbě.

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Mt 24, 7-8
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velikých strastí.

Ž 35, 9: Má duše však bude jásat v Hospodinu, bude se veselit z jeho spásy.

Mt 24, 13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
zpět