679. Poselství ze dne 16. června 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA). https://wingsofprophecy.blogspot.com/


UKÁŽU JIM, ŽE MĚ POTŘEBUJÍ


Když jsem se včera pozdě večer modlila, uviděla jsem zemětřesení o magnitudě 4,5, které udeřilo na Yellowstone a ještě něco, co jsem znala ze zákulisí, co mi řeklo, že některé věci se rozehřály mnohem víc, než byly před pěti, nebo šesti lety, kdy Pán začal ke mně hovořit. První věta byla pro mne. Zbytek těchto slov je pro všechny z vás.

Má dcero, to, co vidíš, je má připravující se ruka soudu nad tímto národem (Amerikou).

Nemůže to být zastaveno, protože tento národ je svéhlavý, pyšný lid, který necítí žádnou potřebu Mne. Brzy jim ukážu, že Mě potřebují a že jsem vskutku všehomoucí Bůh, protože jim odeberu všechno pohodlí.

Ti, kdo jsou moji, přitáhněte se blíž ke Mně a každý den jděte blízko Mě, abych vás mohl posílit, i když půjdete skrze údolí a zkouškami, které přicházejí.

Bůh Otec


Ž 91 1-2
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.

Ex 23, 9: Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje."

Ž 23, 4-6
4: Když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
zpět