681. Poselství Boha Otce ze dne 19. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SKONČENO


Na JPH facebook jsem dnes asi před 20 minutami pověsila stránku o pocitu velké naléhavosti v mém duchu, o tom, že včera odpoledne jsem náhle cítila: "Něco je ŠPATNĚ! Něco je ŠPATNĚ!" Prozkoumala jsem své bezprostřední okolí a nemohla jsem najít nic špatného, tak se mi zdálo, že to musí být něco v rozsáhlejším měřítku. Na facebook jsem o tom nic nenapsala, protože jsem doufala, že dostanu nějaké podrobnosti od Pána. Modlila jsem se a několikrát prosila o detaily, a znovu toto ráno. Když jsem pokračovala v modlitbě a prosila o více detailů, začala jsem dostávat tato slova. Zjevně něco mnohem většího než právě naše vláda má být zrušeno.

Slyšela jsem v duchu: Zavřeno! Skončeno! Zrušeno! (*) Já ruším tento národ!

Myslela jsem, že to byla podivná věc slyšet, že naše vláda je v okamžiku 29. dne největšího zastavení činnosti v naší historii. Kolem 800.000 federálních zaměstnanců je už měsíc bez výplaty a jsou na tom špatně, a konec není v dohledu. Pán mi nedal žádnou myšlenku, jak zruší tento národ, nebo kdy, ale toto poselství přišlo do mého ducha tak naléhavě, že jsem nečekala na pondělí, abych je zveřejnila.

Modlete se! Oznamuj ochranu tří židovských mužů, kteří vyšli z ohně, oznamuj ochranu, kterou měl můj služebník Daniel, oznamuj ochranu, kterou měl Mojžíš a Izraelité, neboť Já pro vás udělám cestu, kde žádná cesta není. JÁ JSEM Jehovah!

Spočiňte ve Mně a modlete se, mé děti – MODLETE SE, protože čas, jako žádný jiný, je u vás!

Poznámka: V duchu jsem cítila velmi silně, že to, co říká, abychom se modlili je – modlete se v Duchu, máte-li dar jazyků, modlete ve své řeči, nemáte-li jej. Bůh slyší a nezáleží na tom, v jaké řeči se modlíte. Modlete se za našeho prezidenta, za vládu, (já jsem se modlila, aby je pokryl Duch spolupráce), modlete se za ztracené, modlete se za vaše milované, modlete se o svou vlastní ochranu.

Bůh Otec


Řím 8, 26: Právě tak i Duch přichází nám na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vhodně modlit. A tu Duch sám se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit.

Ef 6, 12: Vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, nýbrž proti knížatům a mocnostem, které mají svou říši tmy v tomto světě, proti zloduchům v ovzduší.

Da 2, 20-22
20: Promlouval takto: "Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho je moudrost i bohatýrská síla.
21: On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum.
22: Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí.

Ž 145, 18: Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.(*) Poznámka překladatele: Různé významy pro "shut down".


zpět