686. Poselství Ježíše ze dne 22. srpna 2013.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NA TOM ZÁLEŽÍ


Požaduji čistotu od těch, kteří by chtěli kráčet těsně vedle Mne. Já jsem svatý Bůh. Mnozí z mého lidu si chybně myslí, že Mi na tom nezáleží. Záleží na tom hodně.

Týká se to také vás, můj lide, neboť se nebudete moci pohybovat v mé mocné síle, nezanecháte-li váš hřích za sebou. Nedávám svoji moc lehkovážně, protože to vůbec není malá věc.

Proč se tak zpěčujete odložit vaše hříchy, zvednout váš kříž a následovat Mě, mé děti? Je moje cesta pro vás příliš těžká?

Přesto Mě prosíte o odměnu a požehnání.

Pojďte, a následujte Mě!

Ježíš


Mt 16, 24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě".

Lk 9, 23: Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě".

Lk 14, 27: Kdo chce jít za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem.

1Petr 1, 15-17
15: Spíše naopak: V celém svém chování buďte svatí, jako je svatý ten, který vám dal povolání.
16: Stojí přece v Písmu: Buďte svatí, neboť já jsem svatý.
17: A když říkáte Otec tomu, který soudí nestranně každého podle jeho činů, žijte v bázni po dobu svého vyhnanství.

1Tim 6, 6: Je ovšem pravda, že zbožnost je skutečně pramenem zisku pro toho, kdo je se vším spokojen.


zpět