687. Poselství Ježíše ze dne 18. srpna 2012.

Nástroj: Glynda Linkous(USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VRAŤTE SE KE MNĚ


Ti z vás, kteří jste moji, a kteří stále odmítáte odložit vaše hříchy, budete nyní čelit trestu. Tak jak to říká mé Slovo, budu trestat ty, které miluji, a musíte pochopit důležitost toho, že se vzdáte hříchu a že budete kráčet po mém boku.

Váš hřích vás ode Mne vzdaluje a zabraňuje vám Mě dobře slyšet. V těchto časech konce potřebujete slyšet můj hlas ještě jasněji, abyste mohli přežít to, co přichází a dokončit práce, ke kterým jsem každého z vás v mém velkém jménu povolal. Jak je můžeš vykonávat, mé dítě, když Mě nemůžeš slyšet? Když tvé hříchy nás oddělují?

Jak můžete dokončit moji práci, když se ještě vzdáváte našeptávání nepřítele svých duší, který hledá, jak vás zničit? Miluji vás věčnou láskou. On vás nemiluje a jenom hledá, jak uškodit vám a těm, které milujete.

Vraťte se ke Mně na všech svých cestách dřív, než bude pro vás pozdě – ukažte Mi, že opravdu toužíte osvobodit se od vašich hříchů, a že toužíte po svatosti a Já vám dám klíče, abych svobodu doplnil.

Ježíš


Žid 12, 6: Pán totiž trestá toho, koho má rád a šlehá každého, koho uznává za svého syna.

1 Petr 1, 16: Stojí přece v Písmu: Buďte svatí, jako já jsem svatý.

Ef 5, 27: Tím si chtěl církev připravit zářící, bez poskvrny, vrásky nebo čehokoliv takového, ale aby byla svatá a bez vady.

Jan 10, 27: Moje ovce uposlechnou mého hlasu; já je znám a ony jdou za mnou.


zpět