692. Poselství Ježíše ze dne 5. ledna 2013.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VRSTVY KLAMU


Můj lide, přišel čas, na který mnozí z vás čekali, který jsem předpověděl ve vašich životech. Mnoho z vás jsem povolal k speciálním úkolům a vy jste čekali, připravení. A nyní ti z vás, kteří jsou připraveni, budou posláni na taková místa, kde se budou starat o můj lid.

Je mnoho vrstev klamu a hříchu, které jsou v tomto čase podporovány Zlým. Musíte být nyní velmi opatrní, abyste se vyhnuli jeho klamům. Poznáte je, když budete setrvávat v mém Slovu. Políčil pasti na každého z vás, aby zabránil vaší práci pro mé království. Touží vás polapit hříchem a udržovat vás v soustředění na tento svět a jeho potěšení a v zapomnění, co leží za ním. Ale Já toužím, abyste kráčeli svobodní od pozemského poddanství. Budete-li hledat Mě a mé cesty, osvobodím vás od hříchu, abyste mohli jít se Mnou.

Váš čas je blízko, mé děti. Osvoboďte se rychle, abyste mohli pracovat pro mé království a dostali velkou odměnu.

Ježíš


2 Tim 3, 13: Ale s lidmi špatnými a s těmi, kdo druhé podvádějí, to bude horší a horší: jsou to klamající oklamaní.

Jak 4, 4: Vy, duše nevěrné, což nevíte, že přátelit se s tímto světem znamená znepřátelit se s Bohem? Kdo chce tedy být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
zpět