696. Poselství Boha Otce ze dne 25. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NAUČTE SE MODLIT


Mé děti, je na nejvyšší míru důležité si uvědomit, jak se v tomto čase modlit. V tomto čase, mé děti, bude modlitba vaší nejsilnější zbraní. Bude to způsob jak obdržet, co potřebujete a jak se ochránit před vašimi nepřáteli a těmi, kdo se vás snaží zabít. Modlitba vám přinese, cokoli potřebujete, ale musíte se naučit modlit ve víře.

Bůh Otec


Mt 6, 9-13
9: Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé.
10: Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
11: Chléb náš vezdejší dej nám dnes,
12: A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.
13: A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království a moc a sláva, navěky. Amen.


zpět