700. Poselství Boha Otce ze dne 29. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZLO VE VAŠEM SVĚTĚ


Mé děti, zlo ve vašem světě roste exponenciálně. Nepřítel vašich duší šíří nenávist proti mému lidu. Brzy to způsobí konečnou bitvu o duše.

Nebuďte nikdy zajedno se zlem ve vašem světě, neboť budete-li, Já o tom budu vědět, a to bude mít následky. Mým lidem je nařízeno být světlem v temném světě a ne přispívat k temnotě. Jste-li částí temnoty, nejste moji.

Nyní vás připravuji udělat své poslední práce, protože čas ve vašem světě spěje ke konci. Buďte citliví k mému Duchu, když k vám mluví. Buďte citliví k mému vedení a k tomu, co po vás požaduji v tomto čase, neboť mnoho duší je v sázce v každém [vašem] úkolu a když Mě odmítnete, budete se Mi muset zodpovídat.

Poslechněte Mě a sklidíte mnoho odměn.

Bůh Otec


Iz 5, 20-21
20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
21: Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou.

Ef 5, 8; 15-16
8: Byli jste kdysi ovšem tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte tedy jako děti světla.
15: Dávejte tedy dobrý pozor, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, nýbrž jako moudří;
16: dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.

Mt 24, 12-14
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.


zpět