701. Poselství Boha Otce ze dne 31. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OZVĚNY VE VĚČNOSTI


Bitevní linie je vytyčena, moji lidé. Kterou stranu si zvolíte? Konflikty se vyhrocují všude, ve městech, státech a národech.

Zvolíte si zlo, nebo dobro? Zvolíte si setrvávat ve Mně a žít mým Slovem, ať už to stojí cokoli, nebo půjdete spolu se zkažeností světa, ve kterém žijete, kvůli oblibě u lidí?

Volby, které nyní učiníte, budou mít ozvěnu napříč věčností. Vyberte si dobře.

Zvolte si moudře.

Vy víte, že jste povoláni k úzké cestě, přesto mnozí z vás bojují proti mé svatosti, a místo toho jdou širokou cestou. Půjdete-li širokou cestou, půjdete cestou hříchu, neboť Já vás vašemu hříchu předám a už vám neposkytnu pokání.

Zaujměte stanovisko, mé děti. Zaslibte se cestě, kterou si vyberete, ale vězte, že vaše volba ve věčnosti vyvolá ozvěnu.

Bůh Otec


Jak 4, 4: Vy duše nevěrné, což nevíte, že přátelit se s tímto světem znamená znepřátelit se s Bohem? Kdo chce tedy být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

Iz 5, 20-21
20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
21: Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou.

Mt 10, 33: Ale kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.


zpět