716. Poselství Boha Otce ze dne 15. února 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZDRŽENÝ MINULOSTÍ


Procházela jsem se venku a poslouchala podcast Perry Stona, který vyprávěl o lidech, cítící se jako oběť své minulosti, když mi Pán ukázal bleskovou vizi. V této vizi jsem viděla křesťana, který se díval zpět do své minulosti. Když to činil, přišel ďábel s velkým vědrem těžkého bahna (spíše jako s cementovou kaší) a vylil ji kolem chodidel křesťana, aby v něm zůstal chycen. Když to dělal, Satan se smál. Věděl, že když křesťana chytil soustředěného na svou minulost, nemůže se mu v přítomnosti stát jakoukoli hrozbou.

Moji lidé si nejsou vědomi jeho nástrojů. Moji lidé nechápou jeho metody jak je zdržet. Moji lidé nebojují s mým nepřítelem o svou svobodu, jak by měli.

Moji lidé, neseďte nečinně, když vás můj nepřítel okrádá. Často vašim životům přidělí zpoždění, aby vás zastavil před radostí a požehnáním, které vám posílám, a také zdržuje mé načasování. Musíte zrušit toto přidělení – dal jsem vám svou autoritu, abyste používali a dosáhli mé vůle.

Bojujte za to, co je vaše, aby vaše radost mohla být vrchovatá!

Bůh Otec


Dn 10, 11-13
11: Muž mi řekl: "Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě. Jsem poslán k tobě". Když se mnou mluvil toto slovo, stál jsem a chvěl jsem se.
12: Řekl mi. "Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel.
13: Avšak ochránce perského království stál proti mně po jednadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů."
zpět