719. Poselství Boha Otce ze dne 12. července 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘÍKAZ K VAŠEMU VYČERPÁNÍ

Mé děti, mějte se na pozoru, protože váš nepřítel seslal úkoly [svým sluhům], aby vás vyčerpali. Tyto úkoly jsou míněny tak, aby vám nedovolily pracovat na nejvyšší úrovni vašich možností.

Nezapomeňte, že ne všechny práce jsou ode Mne. Některé mohou dokonce vypadat, že jsou ode Mne, nebo zdát se jako moje, ale nejsou všechny ode Mne. Musíte rozlišovat.

Dávejte si pozor na tyto úkoly, mající vyvolat vaši únavu a pocit marnosti a přijďte ke Mně, abyste se obnovily a občerstvily.

Poznámka: Já sama jsem se dostala pod vliv příkazů k vyčerpání při různých příležitostech. Z veršů, napsaných níže, můžeme vidět, že je to Satan, kdo nás chce udolat, nikoli Pán. Když jsme tak vyčerpáni, potřebujeme hledat a zjistit, kam ďábel položil svůj opěrný bod.

Bůh Otec


Dn 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a Zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.

Mt 11, 28-30
28: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.
29: Vezměte na sebe své jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí pro svou duši.
zpět