723. Poselství Boha Otce ze dne 19. února 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VAŠE KAŽDODENNÍ VOLBA


Mé děti, nepřítel vašich duší zvýšil intenzitu a počet svých úkolů proti vám. Nedá vám pokoj, od nynějška, až do konce času. Musíte být velmi pozorné, abyste mu nezavdaly žádnou příčinu, aby na vás zaútočil (kvůli více důvodům skrze jeho zákonná práva vzhledem k přestupku). Musíte být velmi pečlivé, abyste zamezily jeho útoky proti vám.

Mnoho z jeho útoků mají za cíl být smrtelné, nebo způsobit tělesná postižení. Musíte si dávat pozor na vše, co nyní děláte a říkáte, abyste se vyvarovaly, že jakákoli z těchto událostí se stane ve vašem životě. Přeje si, abyste se netěšily z jediné chvíle vašeho života a nenaplnily svůj život.

Přišel jsem, abyste mohly mít život, a měly jej v hojnosti, ale musíte Mi sloužit a jít po mých cestách, abyste se těšily ze všeho, co pro vás mám.

Každý den, volba je vaše.

Bůh Otec


1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout.

Jan 10,10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Ef 4, 27: Spíše buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy.

Ef 6, 11-12
11: Oblečte se do plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám.
12: Vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, nýbrž kvůli knížatům a mocnostem, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zloduchům v ovzduší.

Jak 4, 7: Rádi se proto Bohu podřizujte. Vzepřete se proti ďáblovi, a uteče od vás.
zpět