724. Poselství Boha Otce ze dne 20. února 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘED NÁMI JE KAMENITÁ CESTA


Mé děti, cesta před vámi bude kamenitá a těžká k cestování. Nepřítel vás nenechá si odpočinout a doba se stane nesnadnější s každým dnem, který zbývá. Satan ví, že má jen málo času a plánuje využít jej co nejvíc.

Nepřítel zná každou vaši slabost. Ví o všech vašich největších pokušeních. Ví jak čekat, než se unavíte a odhodíte vaši obranu, aby pro vás učinil pokušení více přitažlivým. Všechno z toho naplánoval proti vám a jen nejusilovnější z mých dětí mu budou schopny vzdorovat.

Znehybněte svou tvář jako křemen a rozhodněte se jít ve světle. Odolejte ďáblu v každé zatáčce cesty a uteče od vás.

Bůh Otec


Mt 4, 1-4
1: Potom byl Ježíš vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
2: Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl.
3: tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby".
4: On však odpověděl: "Je psáno: Ne samým chlebem je živ člověk, ale každým slovem, které vychází z úst Božích."

1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník, ďábel, jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by pohltil.

Jan 10, 10: Zloděj přichází, aby jen kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Ef 4, 27: Nedopusťte, aby se do toho vetřel ďábel.

Ef 6, 11: Oblečte se do plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám.
zpět