726. Poselství Boha Otce ze dne 21. února 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ROZVAZOVÁNÍ VZTAHŮ


Mé děti, v tom, co přichází, nezůstanou všechny rodiny nedotčené. Mnoho z vás již vidí, jak se vaše rodiny začínají rozpadat. Nebuďte tím vyděšení, protože v některých případech chráním vás. Někteří z vás také prožívají zrušení svateb. Nebuďte tím vylekaní, neboť ochraňuji své vlastní tím, že odstraňuji ty, kteří se vám stanou nebezpečím v přicházejících dnech.

Nelpěte na tom, co odstraňuji z vašeho života. Nevhodná spojení mohou být věcí života a smrti v tom, co přichází. Musíte se podřídit mému vedení, když chcete mou ochranu. Já jsem s vámi a postarám se o vás.

Bůh Otec


2Kor 6, 14: Nespřahejte se už s nevěřícími – jste přece něco jiného! Vždyť co má co dělat spravedlnost s nepravostí? Co má společného světlo s tmou?

Ž 127, 1: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.

Mal 3, 2-3
2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno.
3: Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro.

Jl 2, 25: Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké vojsko, které jsem na vás posílal.

Ž 23, 3: Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnost mě vede pro své jméno.
zpět